Guziki

Dyrekcja

DYREKTOR PLACÓWKI: Agnieszka Nowak

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz Statut Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

Kompetencje Dyrektora w Statucie placówki

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-09-2018 - Edycja treści.

24-10-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 61