Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Poradnia jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nieposiadającą osobowości prawnej. Mienie poradni stanowi mienie komunalne.

Majątek poradni na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynosi:

  1. Budynki i budowle:
    poradnia zajmuje część pomieszczeń w budynku przy Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 w Łodzi w Pałacu Młodzieży (Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr III RUB 570/2000.) Właścicielem budynku jest Miasto Łódź.
  2. Pozostałe środki trwałe – 228 407,33 zł.
  3. Wartości niematerialne i prawne - 17 961, 13 zł.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-10-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 41